X
RESERVATION
2023 / 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
如日历上呈现灰色字体+删除线之日期,表示订位已额满,将无法再选择订位。
请选择欲订位之场次
2023 / 2 / 10
9:30 ~ 11:00
10:00 ~ 11:30
10:30 ~ 12:00
13:30 ~ 15:00
14:00 ~ 15:30
TOP
歡迎掃描QR CODE即可加入LINE好友! 隨手可傳送訊息與我們互動~
※ 如有新訊息會以LINE通知各位 ※